Christer Johansson

Hoist Finance employee since 2014

Utbildning
Civilingenjör teknisk fysik, KTH, Stockholm.
Tidigare erfarenhet
Head of Group Finance och Business Control, Hoist Finance. Olika positioner inom affärsutveckling, rådgivning och front office management på SEB. Managementkonsult vid McKinsey & Company.
Aktieinnehav
6 400 aktier.