Julian Winfield

Hoist Finance employee since 2014

Utbildning
Medlem i Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) Master of Business Administration (MBA) från Manchester Business School
Andra åtaganden
Landschef, UK
Tidigare erfarenhet
Över 20 års erfarenhet från arbete inom finansiella tjänster. CFO, Paymentshield, ett dotterbolag till Tower Gate. Ekonomichef, Shop Direct Financial Services. Commercial & JV Director, Shop Direct Financial Services.
Aktieinnehav
0 aktier.