Liselotte Hjorth

Board member since 2015.

Utbildning
Ekonomexamen, Lunds universitet
Interna åtaganden
 • Styrelsen, ledamot
 • Investeringsutskottet, ledamot
 • Risk- och revisionsutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
 • White arkitekter AB, ordförande
 • White Intressenter AB, ordförande
 • Eastnine AB (publ), ordförande
 • Rikshem AB (publ), ledamot 
 • Emilshus AB, ledamot
 • Ativo Finans AB, ledamot
 • BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, ledamot
 • Brunswick Real Estate Capital Advisory AB, ledamot
Tidigare erfarenhet
Olika positioner inom SEB-koncernen bland annat Group Credit officer och vice VD, nu senast Global Head of Commercial Real Estate samt medlem i ledningen för tyska SEB AG. Styrelseledamot i Riksgälden, Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, Svenska Handelskammaren i Düsseldorf och Kungsleden AB.
Aktieinnehav
4 700 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.