Robert Kraal

Board member since 2019

Utbildning
Civilingenjörsexamen i geofysik vid Utrechts universitet
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ledamot
  • Ersättningsutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Skillpe BV, VD
  • Paysium Holding BV, VD
Tidigare erfarenhet
COO i myTomorrows. Co-founder av Adyen acquiring och diverse positioner i Adyen Acquiring inkl. COO och EVP Global Acquiring and Processing. Diverse management positioner på Docdata Payments, Google Netherlands, Royal Bank of Scotland, Worldpay och Bibit.
Aktieinnehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.