Ledning

Bolagsstyrning beskriver hur företaget styrs och kontrolleras gentemot sina intressenter. Hoist Finance tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.